Norsk rødliste for arter 2010 er en oversikt over arter som er vurdert til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Vurderingene er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier.

 

Rødlista for arter har både norsk og engelsk tekst.

  • Last ned Norsk rødliste for arter 2010 (til høyre)
  • Bestille publikasjonen. Pris kr 250,– inkl. forsendelse
     

Last ned publikasjonen:

Norsk rødliste for arter 2010 (PDF) (8,7 MB)