«Natur i Norge» er basert på et omfattende vitenskapelig arbeid utført av en rekke norske eksperter, ledet av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Artsdatabanken har etablert et vitenskapelig råd, som skal bistå med råd og avgjørelser knyttet til NiN-systemet. 

Informasjonsprodukter

Setter naturen i system - Natur i Norge (NiN)

Natur i Norge (NiN) er et system som beskriver variasjonen i norsk natur. Brosjyren gir en oversiktelig innføring i hvordan NiN er bygd opp.

Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet

Natur i Norge (NiN 2.0) er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur. Denne brosjyren gir en innføring i teorien og systemet NiN 2.0.