Markbier (Halictidae) er utbredt på alle kontinenter og en stor familie på verdensbasis med ca. 4500 arter hvorav 35 arter finnes i Norge. Flere arter har grønnmetallisk farge, mens noen har utpreget rødfarge på bakkroppen. Hannene har ofte gule tegninger i ansiktet. Alle markbiene hekker i bakken og noen arter opptrer ofte i store antall der de finnes. 

Markbiene består av fire slekter i Norge hvorav de artsrike slektene jordbier (Lasioglossum spp.) og båndbier (Halictus spp.) dominerer. Flere vidt utbredte og individrike arter finnes i disse slektene. En parasittisk slekt av markbier, blodbiene (Sphecodes spp.) med sine blodrøde bakkropper, utnytter ulike arter av jordbier som verter. Den siste slekta er Dufourea der klokkesolbia (D. dentiventris) er den eneste som har bestander i Norge.


Taksonomi

Vitenskapelig navn
Markbier Halictidae Thomson, 1869
Taksonomisk kategori
Familie
Autor
Thomson, 1869
Bokmål
markbier
Nynorsk
markbier
Klassifisering