En sjelden art som finnes på sandområder rundt Oslofjorden i tillegg til et enkelt funn ved Elverum. Arten kan lett forveksles med den vanlige Halictus tumulorum. Den besøker mange ulike blomster, men særlig kurvplanter.