En stor art som gjør mye ut av seg der den kan hekke i svære kolonnier i sandtakene på Østlandet om våren. Den har nå blitt vanlig mange steder og besøker flere arter av vårplanter med først og fremst selje. Kan minne om honningbie.