Torvmoser, mangfoldige tilbydere av økosystemtjenester

Men inni var de like - kartleggingen som ga færre arter

Hummer er ikke truet i følge Rødlista

Vierspurv og stormsvale på den globale rødlista

Ivar Myklebust fortsetter som direktør i Artsdatabanken

Forskningsgruppe vil kartlegge trekket til sommerfuglen admiral - du kan bidra!

Villrein – vurdert som truet globalt for første gang